Ontwikkeling

Zoekt u een interessante bestemming voor uw grond? Met inkomsten voor u en opbrengsten voor mens en milieu? Het exploiteren van een zonnepark op uw grond biedt deze unieke kans. U draagt bij aan het verduurzamen van de energievoorziening in uw omgeving en u krijgt 25 jaar lang gegarandeerde inkomsten.

DE VOORDELEN

ONUITPUTTELIJK MET VOORSPELBARE RENDEMENTEN

Zonne-energie is een onuitputtelijke en veilige bron van energie met voorspelbare rendementen, jaar na jaar. Participeren in een zonnepark is een milieubewuste, ‘groene’ investering in uw eigen omgeving. U draagt hiermee bij aan een duurzame energietoekomst, omdat het onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert. Een gebied van 10 hectare produceert bijvoorbeeld genoeg elektriciteit voor ongeveer 3.000 woningen.

TERUGDRINGEN CO2-EMISSIE

Met de aarde zijn we in mei 2013 de onomkeerbare schadegrens van 400 ppm aan CO2-uitstoot gepasseerd. Het is nu aan ons om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen en de schadelijke impact te verkleinen. Dat doen we door de kracht van de zon te gebruiken in zonneparken.

BEPERKTE IMPACT OP OMGEVING

Omdat de zonnepanelen vlak boven de grond worden geïnstalleerd, is de invloed op de omgeving beperkt. Dit zorgt dus niet voor problemen in het vergunningenproces.

  • Zodra een terrein beschikbaar is, gaat ons ervaren ontwikkelteam volgens een strak constructieschema direct aan de slag met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het zonnepark.
  • Buren hebben nauwelijks tot geen overlast tijdens de operationele periode.
  • Er is weinig onderhoud nodig om de panelen voor vele jaren in bedrijf te houden.

Uw grond beschikbaar stellen voor een zonnepark? 

DE WERKWIJZE

AANDACHTSPUNTEN

Voor u als agrariër is het ter beschikking stellen van landbouwgrond voor het exploiteren van een zonnepark veelal een lucratieve vorm van inkomsten. Wel moet u rekening houden met een aantal factoren, zoals de Landbouwvrijstelling en Cultuurgrondvrijstelling. Samen met uw financiële adviseur zoeken wij naar de meest gunstige constructie voor u.

WAT VOOR LOCATIES ZOEKEN WIJ?

  • Locaties van minimaal 5 hectare.
  • Locaties met een 10/20/50 kV-aansluiting in de buurt.
  • Locaties dienen zich over het algemeen buiten de EHS, nationale parken en overstromingzones te bevinden. We houden ook rekening met de visuele impact voor de lokale gemeenschap.
  • Idealiter vlakke velden of een zuidelijk gerichte heuvel.

HOE WERKT DE SAMENWERKING?

  • Solarcentury is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van het project. Wij zijn aanspreekpunt in het gehele proces, van het haalbaarheidsonderzoek tot en met productie en onderhoud van het zonnepark.
  • De grondeigenaar ontvangt een jaarlijkse vergoeding in ruil voor het gebruik van zijn grond.
  • Solarcentury draagt voor de gehele termijn van 25 jaar zorg voor toezicht op de productie en het bijkomende onderhoud van de installatie.

TIJDSCHEMA

Wij kunnen snel handelen. Elk half jaar is er de mogelijkheid om SDE+ subsidie aan te vragen. De planning van ons ontwikkelproces is hierop afgestemd.

Geinstalleerd vermogen in MWp

ALLES SAMEN MET DE LOKALE GEMEENSCHAP

Een van de uitgangspunten van Solarcentury bij het realiseren van zonneparken is respect voor de lokale gemeenschap en omgeving. Samen met onder meer landschapsarchitecten en ecologen voeren we gedetailleerde haalbaarheidsstudies uit om tot een optimaal ontwerp te komen. Belangrijk is dat het zonnepark in de omgeving past. Daarbij willen we het maximale uit het zonnepark halen en de biodiversiteit vergroten. We gaan ook altijd in gesprek met lokale bewoners om te bekijken wat zij belangrijk en wenselijk vinden. Door deze nauwe samenwerking kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeteren. Voor elke voorgestelde locatie maken we een webportaal zodat iedereen uitgebreide informatie kan raadplegen en exact kan zien wat de status van het zonnepark is. Solarcentury staat voor openheid en transparantie. Ook bieden we belanghebbenden de mogelijkheid financieel te participeren in het zonnepark. Bijvoorbeeld door de uitgifte van obligaties.

SUBSIDIE VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID

De Nederlandse overheid zet sterk in op het gebruik van duurzame energiebronnen. Daarom introduceerde ze in 2008 het programma Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE+), waarmee ze onder meer een impuls wil geven aan de ontwikkeling van zonneparken. De subsidie wordt uitgekeerd aan de eigenaar van het zonnepark.

PARTNERS

Solarcentury werkt intensief samen met vooraanstaande adviseurs op het gebied van vergunningverlening en ruimtelijke inpassing, accountants en financiële en fiscale adviseurs.