Proces participatie

Solarcentury vindt het belangrijk dat omwonenden zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de planvorming van de zonneweide, zodat zij goed op de hoogte zijn en onderdeel uitmaken van de plan- en besluitvorming. De acceptatie van het project is uiteraard sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden.

Solarcentury heeft het participatieproces samen met de omwonenden, de gemeente en grondeigenaren opgepakt. We betrekken ook de expertise van een landschapsarchitect en een ecoloog om mee te denken en de wensen vorm te geven. Door krachten te bundelen en inwoners te betrekken in het ontwerpproces ontstaat draagvlak en een ontwerp dat past in de omgeving. Meer informatie over het ontwerpproces kan gevonden worden via “planning en proces”.

Financiële en maatschappelijke participatie

Solarcentury wil dat de omgeving zoveel mogelijk financieel en maatschappelijk participeert met zonneweide Helmond Stiphout. We zijn hierbijop zoek naar input vanuit de omgeving. Hoe wil men (financieel) participeren en profiteren? We komen graag in contact met de buurt en gaan graag persoonlijk in overleg. Solarcentury biedt de volgende mogelijkheden binnen financiële participatie aan direct omwonenden en belanghebbenden:

Lokaal risicodragend eigenaarschap

Solarcentury biedt de mogelijkheid aan om de zonneweide voor 50 tot 100% over te dragen aan de lokale omgeving. Daarnaast krijgen ook andere lokale partijen de mogelijkheid de zonneweide over te nemen tegen marktconforme condities op basis van de door PBL uitgebrachte cijfers (waar ook de subsidie op is gebaseerd). Het rendement is afhankelijk van de exploitatie van de zonneweide. Naar verwachting is er sprake van een gemiddeld rendement van 6 - 7% gemiddeld per jaar voor de gehele looptijd van de zonneweide. Op deze wijze heeft de omgeving de mogelijkheid om financieel te participeren en risicodragend mee te investeren.

Obligatielening

Een obligatielening tot 50% van het eigen vermogen behoort ook tot de mogelijkheden. Het voordeel van een obligatielening is dat Solarcentury eerst de zonneweide zal ontwikkelen en bouwen (het meest risicovolle traject), en op het moment dat de zonneweide volledig operationeel is kunnen investeerders besluiten om obligaties te kopen (tegen laag risico). Op basis van de huidige (financiële) uitgangspunten voor deze zonneweide bedraagt het nettorendement 3,5% per jaar met een gelijkmatige jaarlijkse terugbetaling van het investeringsbedrag. Het rendement wordt elk kwartaal uitgekeerd voor een termijn van 10 - 15 jaar, gelijk aan de risico-lage subsidieperiode.

Omwonendenregeling, eigen zonnepanelen

Omdat Solarcentury voorstander is om zoveel mogelijk daken te benutten, bieden wij de mogelijkheid aan omwonenden om tegelijk met de ontwikkeling van de zonneweide tegen een gereduceerd tarief zelf zonnepanelen voor de eigen woning te verkrijgen via Solarcentury. De particulieren die dichterbij de zonneweide wonen krijgen voorrang t.o.v. particulieren die verder weg wonen. Op deze wijze wordt de energietransitie van de gemeente Helmond nog verder gestimuleerd en dichter bij de burger gebracht.

Lokale werkgelegenheid en stageplaatsen

Misschien wel de meest concrete en effectieve wijze van participatie is wanneer mensen uit de regio meewerken bij aanleg en beheer van het park. Met de komst van de zonneweide wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd. De groene zones onder en rondom de zonneweide worden aangelegd en onderhouden door een lokale hovenier (op basis van natuurbeheer). Daarnaast gaan lokale ondernemers de elektra- en civiele werkzaamheden uitvoeren voor Solarcentury. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het leveren en installeren van de omvormers, laagspanningsbekabelingen, montagestructuur, monitoringssensoren, rijplaten, ketenpark, bouwhekken, waterleidingen, septic tanks, puinwegen, mantelbuizen/duikers. Het gaat ook om graaf- en grondwerkzaamheden, en andere voorbeelden als de beveiliging en de reiniging. De bouw van een zonneweide creëert veel lokale werkgelegenheid.

Eventueel kunnen wij ook mensen opleiden voor elektrotechnisch beheer, toezicht en beveiliging, onderhoud op laag- en midden- spanningsniveau van de installatie. Om te zorgen dat jongeren geïnteresseerd raken in ‘werken voor de energietransitie’ zorgen we ook voor een educatieprogramma. Daarnaast bieden we jongeren in de gemeente Helmond stageplekken aan. Bij de lokale werkgelegenheid en stageplekken wordt rekening gehouden met het uitvoeren van werkzaamheden op maatschappelijke wijze, afgestemd op wat men kan en wil. Al deze samenwerkingsverbanden, activiteiten en investeringen maken dat er maatschappelijke meerwaarde ontstaat door de realisatie van de zonneweide in Helmond. Heeft u interesse om met ons samen te werken? Neem contact met ons op!

Heeft u zelf ideeën met betrekking tot participatie? Laat het ons weten!

Solar on tour

Solarcentury organiseert voor de omwonenden, buurtbewoners en overige stakeholders een bezoek aan een zonnepark in Hengelo (Twence). Hierbij zal ook uitleg worden gegeven over de werking van een zonnepark. Solarcentury zal via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging hiervoor per post ontvangen.

Wil jij een keer bij een zonnepark komen kijken? Meld je dan snel aan!

HEEFT U NOG VRAGEN?