Participatie

Solarcentury ontwikkelt, bouwt en exploiteert grootschalige zonneparken in Nederland en daarbuiten. Dit doen we altijd samen met de lokale gemeenschap en de omgeving. Geen project zonder hun betrokkenheid, inspraak en participatie. Zo profileert de omgeving mee van ons zonnepark én maken we samen een zinvol verschil in de strijd tegen klimaatverandering.

Optimaal ontwerp

Aan de basis van onze aanpak staat een gedetailleerde haalbaarheidsstudie die we in samenwerking met onder meer landschapsarchitecten en ecologen uitvoeren. Zo komen we tot een optimaal ontwerp. Door simulatie en 3D-modellering zijn we in staat de ontwerpvarianten vanuit verschillende gezichtspunten aan belanghebbenden te laten zien.

Samenwerking met lokale energiecoöperaties

Een zonnepark is in een regio een belangrijk onderdeel in de transitie naar een moderne en duurzame energievoorziening. Daarom werken we bij de realisering van een zonnepark bij voorkeur samen met de lokale energiecoöperatie. Dit vergroot tegelijkertijd de betrokkenheid van de omgeving. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen. We kunnen de coöperatie bijvoorbeeld ondersteunen bij haar uitvoerende en beheertaken. We kunnen ook helpen met de professionalisering van haar rol. Tevens werken we graag met energiecoöperaties samen rond de uitgifte van zonneparkobligaties. Bij voldoende omvang kan de energiecoöperatie tevens als mede-investeerder optreden. Dit is mogelijk door een deel van het zonnepark aan te wenden als Postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief).

Inspraak

We gaan vroegtijdig met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek om te bekijken wat mogelijk en wenselijk is. Dit leidt tot waardevolle aanvullingen, bijvoorbeeld omtrent de ruimtelijke inpassing van het park. We besteden veel tijd en aandacht aan het maximaliseren van zowel het draagvlak als de natuurwaarde van het zonnepark.

Financiële participatie

Bij al onze projecten bieden we belanghebbenden de mogelijkheid om ook financieel deel te nemen in het zonnepark. Daarbij zetten we in op beproefde financiële participatiestructuren. De aanschaf van obligaties is daar een voorbeeld van. Deze worden uitgegeven door een van onze crowdfundingpartners of door de samenwerkende energiecoöperatie. De investeerders krijgen een aantrekkelijk rendement dat kan oplopen tot 5%, afhankelijk van de productie van het zonnepark.

Geinstalleerd vermogen in MWp

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Zonnepark Hijken Sinds eind 2017 werken we met energiecoöperatie Hooghalen aan de ontwikkeling en realisatie van Zonnepark Hijken langs de A28. Het zonnepark van 21 hectare telt circa 47.000 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 13MW. Hiermee kunnen 3.250 huishoudens jaarlijks van elektriciteit worden voorzien. We hebben ook hier de samenwerking gezocht met omwonenden. Door hun inbreng leggen we bij het park een 20 meter brede groenstrook met veldbloemen en bijenkorven aan. Het zonnepark kent een open structuur met een zeer lage panelendichtheid om het karakter van het landschap te bewaren. Inwoners van de gemeente Midden-Drenthe kunnen meedoen in het project door een stukje zonnepark te kopen. Hiervoor zijn via de energiecoöperatie obligaties beschikbaar van € 25 per stuk, met een aantrekkelijk rendement.

Jans Roosjen, voorzitter Energiecoöperatie Hooghalen

“Toen Solarcentury ons benaderde om samen te werken aan Zonnepark Hijken hoefden we daar niet lang over na te denken. De plek, opzet en aankleding spraken ons meteen aan. Tevens sluit de opzet naadloos aan op onze visie en missie. Daarbij ontvingen wij vanuit verschillende bronnen positieve informatie over hun manier van werken.
Met onze lokale kennis hebben wij bijgedragen aan het creëren van het zo belangrijke draagvlak voor het zonnepark. Zo zijn bijvoorbeeld de gesprekken met de verschillende dorpsbelangen en jeugdsozen tot stand gekomen. Ook wordt er via onze coöperatie een mogelijkheid gecreëerd voor inwoners van Midden-Drenthe om te participeren in het zonnepark. Dit kan door het afsluiten van een obligatielening met een aantrekkelijk rendement.
Solarcentury helpt ons over de gehele linie bij het vergroenen van de energievoorziening in de omgeving. De samenwerking levert echt een win-winsituatie op.”