Planning en proces

Planning en Proces

Omwonenden en andere belanghebbenden worden intensief betrokken in het proces. In het najaar van 2019 heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden en zijn diverse gesprekken met de omgeving gevoerd. Vervolgens is het plan verder uitgewerkt met gemeente Helmond. Nu het plan meer concreet vorm begint te krijgen nodigen wij u uit om mee te denken en mee te ontwikkelen. Vervolgens gaan we de formele procedure doorlopen met de gemeente en provincie. Nadat de vergunning is verleend wordt subsidie aangevraagd. In de figuur hiernaast wordt een mogelijke planning beschreven. Persoonlijke gesprekken met de omgeving worden voortdurend gevoerd. Mocht u met ons in gesprek willen gaan dan nodigen wij u hierbij van harte uit om contact met ons op te nemen.

We houden u graag via de website of via een nieuwsbrief op de hoogte over de planning.

 

Biodiversiteit

Solarcentury zet in op biodiversiteit gedurende exploitatieperiode.

Communities

Betrokkenheid en participatie bij het ontwerp en de exploitatie.

Betrokken

Solarcentury ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, financiert en exploiteert 25 jaar lang.

SolarAid

Missie om armoede en klimaatverandering te bestrijden mbv zonnelampen.

HEEFT U NOG VRAGEN?