Planning en proces

Planning en Proces

Voordat de zonneweide gerealiseerd kan worden, zullen er eerst een reeks stappen succesvol doorlopen moeten worden. Daarbij zullen we de omwonenden en andere belanghebbenden nauw betrekken. In het najaar van 2020 kunnen we met omwonenden en samenwerkingspartners het plan ontwikkelen. Vervolgens gaan we de formele procedure doorlopen met de gemeente en provincie. Als er meer tijd voor nodig is voor een zorgvuldig proces zal dit uiteraard worden besproken. De subsidieaanvraag van een vergund park kan jaarlijks voor de SDE-subsidieronde in het late najaar worden ingediend. In de figuur hiernaast wordt een mogelijke planning beschreven.

We houden u graag via de website of via een nieuwsbrief op de hoogte over de planning.

Biodiversiteit

Solarcentury zet in op biodiversiteit gedurende exploitatieperiode.

Communities

Betrokkenheid en participatie bij het ontwerp en de exploitatie.

Betrokken

Solarcentury ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, financiert en exploiteert 25 jaar lang.

SolarAid

Missie om armoede en klimaatverandering te bestrijden mbv zonnelampen.

HEEFT U NOG VRAGEN?