Planning en proces

Planning Traject

 • 1e brainstormavond met omwonenden en stakeholders (3-7-2019)
 • Uitwerking landschapsarchitect (juli 2019)
 • Koffietafel gesprekken met omwonenden (juli-augustus)
 • 2e brainstormavond in grotere kring (3 oktober 2019)
 • Vervolg 1-op-1 gesprekken en vergroting plangebied (oktober 2019)
 • Uitwerking landschapsarchitect en gesprekken met de PAN (november 2019)
 • 3e Bijeenkomst met omwonenden (19 december 2019)
 • Afstemming met omwonenden en opoffering deel plangebied (februari 2020)
 • Gesprekken met gemeente plus principe besluit gemeente (april 2020)
 • Informatie avond Winterswijk (29-4-2020)
 • Indienen vergunningsaanvraag (mei 2020)
 • SDE++ aanvragen (najaar 2020)
 • Start bouw (2021)

Vergunning

Er wordt nu eerst een procedure doorlopen om een vergunning te verkrijgen. Naar verwachting wordt het proces richting verkrijging van de omgevingsvergunning na de zomer van 2020 afgerond. Zodra ook subsidie is verkregen kunnen de voorbereidingen voor de bouw starten. De verwachting is dat de bouw eind 2021 kan starten. Zodra een meer gedetailleerde planning beschikbaar is, zal die via deze website bekend worden gemaakt.

Biodiversiteit

Solarcentury zet in op biodiversiteit gedurende exploitatieperiode.

Communities

Betrokkenheid en participatie bij het ontwerp en de exploitatie.

Betrokken

Solarcentury ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, financiert en exploiteert 25 jaar lang.

SolarAid

Missie om armoede en klimaatverandering te bestrijden mbv zonnelampen.

HEEFT U NOG VRAGEN?


Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Peter van den Groenendaal
T +31 (0)630103676
E peter.vandengroenendaal@solarcentury.com

Jeroen van Mensvoort
T +31 (0)619263538
E jeroen.vanmensvoort@solarcentury.com