De zonnepanelen en de montagestructuren

De zonnepanelen worden op stalen montagestructuren gemonteerd in een oostwest configuratie. Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde worden drie panelen in portret boven elkaar gemonteerd. De panelen staan onder een hoek van 10 graden en de maximale hoogte van de structuren bedraagt 1,8m, in combinatie met de lager gelegen percelen wordt het zicht zo min mogelijk verstoord. In de nok van de constructie wordt een 10 cm vrije ruimte opengehouden om regenwater toe te laten voor de onderliggende vegetatie. Ook tussen de individuele zonnepanelen wordt een 10 mm opening vrijhouden om regenwater zo gelijkmatig mogelijk over de ondergrond te verspreiden.

Tussen de rijen zonnepanelen wordt een ruimte van 1,0m vrijgehouden waardoor onderhoud aan de zonnestroom installatie mogelijk is maar dat tevens de ruimte biedt voor een kruidenrijk grasmengsel waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd. De structuren zijn vervaardigd van staal en zijn verzinkt om ze tegen de weersomstandigheden te beschermen zodat ze probleemloos meer dan 30 jaar en nagenoeg onderhoudsvrij kunnen functioneren.

De verticale palen waarop de stalen “tafels” rusten worden in de grond geramd. Het voordeel van geramde structuren is dat deze tijdens de bouw heel weinig overlast opleveren (de rammachines zijn betrekkelijk klein), de geluidsproductie beperkt is, en dat aan het einde van de exploitatieperiode het terrein gemakkelijk eventueel weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld kan worden.

De omvormers

De omvormers zetten de gelijkstroom van de zonnepanelen in wisselstroom die aan het net kan worden aangeboden. De omvormers worden uit het zicht geplaatst en beschermd tegen directe regen door de omvormers aan de structuren van de tafels met zonnepanelen te bevestigen. De omvormers hebben het formaat van een reiskoffer.

De geluidsproductie is miniem, zelfs nauwelijks hoorbaar op het park zelf. Ook de elektromagnetische stralingsemissies van de toegepaste omvormers voldoen aan de hoogste standaarden en zijn nauwelijks meetbaar op het park zelf.

Compact stations (transformator stations)

De omvormers worden aangesloten op zogenaamde compactstations (transformatorhuisjes) waar de 800 V wisselspanning wordt omgezet in 10.000 V AC van het net van de netbeheerder.

De compactstations zijn betonnen huisjes van ca 3 x 2,5m en ze steken ca 2m boven het maaiveld uit (70 cm zit in de grond voor de kabelinvoer). De compactstations kunnen indien gewenst in donkergroen worden uitgevoerd.

HEEFT U NOG VRAGEN?