De zonnepanelen en de montagestructuren

De zonnepanelen worden op stalen montagestructuren gemonteerd in een oost west configuratie. Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde worden drie panelen portrait boven elkaar gemonteerd. De panelen staan onder een hoek van 10 graden en de maximale hoogte van de structuren bedraagt 1,5m zodat het zicht zo min mogelijk wordt verstoord. In de nok van de constructie wordt een 40 cm vrije ruimte open gehouden om maximaal regenwater toe te laten voor de onderliggende vegetatie. Ook tussen de individuele zonnepanelen wordt een 20mm opening vrijhouden om regenwater zo gelijkmatig mogelijk over de ondergrond te verspreiden.

Tussen de rijen zonnepanelen wordt een ruimte van 2,0m2 vrijgehouden waardoor onderhoud aan de zonnestroom installatie mogelijk is maar dat tevens de ruimte biedt voor een kruidenrijk grasmengsel waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd. De structuren zijn vervaardigd van staal en zijn verzinkt om ze tegen de weersomstandigheden te beschermen zodat ze probleemloos meer dan 25 jaar en nagenoeg onderhoudsvrij kunnen functioneren.

De verticale palen waarop de stalen “tafels” rusten worden in de grond geramd. Het voordeel van geramde structuren is dat deze tijdens de bouw heel weinig overlast opleveren (de rammachines zijn betrekkelijk klein), de geluidsproductie beperkt is, en dat aan het einde van de exploitatieperiode het terrein gemakkelijk eventueel weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld kan worden.

De omvormers

De omvormers zetten de gelijkstroom van de zonnepanelen in wisselstroom die aan het net kan worden aangeboden. De omvormers worden in het zonnepark uit het zicht en beschermd tegen directe regen aan de structuren van de tafels met zonnepanelen bevestigd. De omvormers hebben het formaat van een reiskoffer. In totaal worden er circa 400 omvormers geplaatst.

De toegepaste omvormers zijn transformatorloos en hebben een passieve koeling, Dat wil zeggen dat er geen bewegende onderdelen (geen ventilator) in de omvormer zit en daarmee ligt de maximale geluidsproductie onder de 39 dB (fluisterstil). Ook de elektromagnetische stralingsemissies van de toegepaste omvormers voldoen aan de hoogste standaarden en zijn extreem laag. In een eerder door ons gerealiseerd project hebben wij zendamateurs met hun gevoelige zendapparatuur laten meten of te EMC emissies invloed hadden op hun apparatuur. Het emissieniveau van de omvormers bleek tijdens dit experiment zelfs lager dan dat van de autosleutel van één van de zendamateurs.

Compact stations (transformator stations)

De omvormers worden aangesloten op zogenaamde compactstations (transformatorhuisjes) waar de 800 V wisselspanning wordt omgezet in 10.000 V AC van het net van de netbeheerder.

De compactstations zijn betonnen huisjes van ca 3 x 2,5m en ze steken ca 2m boven het maaiveld uit (70 cm zit in de grond voor de kabelinvoer). De compactstations kunnen indien gewenst in donkergroen worden uitgevoerd. Er worden in totaal 25 compactstations geplaatst aan de noordelijke zijde van het zonneveld.

Solar on Tour

Solarcentury organiseert voor de omwonenden, buurtbewoners en overige stakeholders een bezoek aan een zonnepark in Hengelo (Twence). Hierbij zal ook uitleg worden gegeven over de werking van een zonnepark. Solarcentury zal via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging hiervoor per post ontvangen.

Wil jij een keer bij een zonnepark komen kijken? Meld je dan snel aan!

HEEFT U NOG VRAGEN?


Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Rick Fransen
T +31 (0)646168884
rick.fransen@solarcentury.com

Barry Smits
T +31 (0)613966985
barry.smits@solarcentury.com