De opstelling van de panelen moeten nog bepaald worden. Dit doen we graag mede op basis van uw eventuele wensen. Hieronder beschrijven we aan welke systemen en opstelling we nu denken voor de opwek van duurzame zonnestroom.

Opstelling

Het park bestaat uit rijen met zonnepanelen. Ons huidige idee is om panelen zo te plaatsen dat ze ruimte bieden voor vegetatie; tussen en onder de panelen. Daarom kiezen we voor een onderlinge afstand van ongeveer 1,5 tot 2,0 meter afstand. De hoogte tussen de rijen bedraagt dan indicatief 1,5 tot 2,0 meter zodat het zicht zo min mogelijk wordt verstoord.

Uitgangspunt is dat er voldoende regenwater en zonlicht op de bodem onder de panelen komt. Zo blijft deze levend en gezond. In de nok van de constructie wordt een 20 cm vrije ruimte opengehouden om maximaal regenwater toe te laten voor de bodem onder de panelen. Ook tussen de individuele zonnepanelen wordt een 20 mm opening vrijhouden om regenwater zo gelijkmatig mogelijk over de ondergrond te verspreiden.

De verticale palen waarop de stalen “tafels” rusten worden in de grond gedrukt. Het voordeel van gedrukte structuren is dat deze tijdens de bouw heel weinig overlast opleveren, de geluidsproductie beperkt is, en dat aan het einde van de exploitatieperiode het terrein gemakkelijk weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld kan worden.

Omvormers

De omvormers zetten de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom dat aan het net kan worden geleverd. De omvormers worden in het zonnepark uit het zicht geplaatst en beschermd tegen directe regen nabij of onder de structuren van de tafels met zonnepanelen bevestigd.

De geluidsproductie is miniem, zelfs nauwelijks hoorbaar op het park zelf. Ook de elektromagnetische stralingsemissies van de toegepaste omvormers voldoen aan de hoogste standaarden en zijn nauwelijks meetbaar op het park zelf.

COMPACT STATIONS (TRANSFORMATOR STATIONS)

De omvormers worden aangesloten op zogenaamde compactstations (transformatorhuisjes) waar de 800 V wisselspanning wordt omgezet in bijvoorbeeld 10kV AC van het net van de netbeheerder.

De compactstations zijn betonnen huisjes van circa 3,0 x 2,5 m en ze steken circa 2,0 m boven het maaiveld uit (70 cm zit in de grond voor de kabelinvoer). De compactstations kunnen indien gewenst in donkergroen worden uitgevoerd.

 

HEEFT U NOG VRAGEN?