Zonnepark Ameland

Waarom zonnepark Ameland?

Zonnepark Ameland is een initiatief van ontwikkelaar Eneco. Solarcentury heeft voor hen het zonnepark gebouwd op het waddeneiland Ameland. Het zonnepark is 10 hectare groot en bestaat uit circa 23.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 6MW en leveren jaarlijks stroom voor 1.500 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De gemeente Ameland heeft al flinke stappen gezet met de ontwikkeling van een slim energienet. Samen met de inwoners, bedrijven en lokale partijen, willen ze innovatief en duurzaam te werk gaan. Daarnaast zal de energievoorziening op het eiland de komende jaren nog verder gaan veranderen. De NAM gaat haar productielocaties voor de kust en op Ameland verduurzamen, wat betekent dat het elektriciteitsnet op het eiland twee tot drie keer zoveel duurzame elektriciteit moet gaan leveren.

Het zonnepark levert daarbij een grote bijdrage. In het laagseizoen leveren de circa 23.000 zonnepanelen voldoende stroom voor het hele eiland. Het zonnepark is ook het eerste zonnepark van deze omvang in Nederland.

Locatie

Waar komt zonnepark Ameland?

Het zonnepark ligt ten noorden van Ballum, het vliegveld op het waddeneiland Ameland. (zie kaart)

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Ameland is naar voren gekomen als kansrijke locatie door de ambitie van de gemeente Ameland om een zo duurzaam mogelijk energienet op te zetten.
Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet.

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Michiel Van Beek
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)610988647