Zonnepark Hijken

Waarom zonnepark Hijken?

Zonnepark Hijken is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Zij willen een zonnepark realiseren in het buitengebied van Hijken, langs de A28. Het zonnepark is 21 hectare groot en bestaat uit circa 47.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 13MW en leveren  jaarlijks stroom voor 3.250 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De Provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en de gemeente Midden-Drenthe is bezig met het opstellen van een energievisie om hun bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om deze doelstellingen te realiseren is er een energietransitie nodig van olie en gas naar duurzame energiebronnen waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt. Zonne-energie is een van die duurzame energiebronnen die op grote schaal kan worden opgewekt.

Zonnepark Hijken krijgt een omvang van circa 21 hectare, het zonnepark valt daarmee onder grootschalige opwekking van zonne-energie. Ten opzichte van kleinschalig opwekken van zonne-energie op bijvoorbeeld dakoppervlak is het opwekken van zonne-energie op een groot zonnepark zoals bij het zonnepark Hijken stukken efficiënter. Het is goedkoper om op deze manier stroom op te wekken vanwege het schaalvoordeel.

Locatie

Waar komt zonnepark Hijken?

Het zonnepark komt in het buitengebied langs de A28 te liggen nabij het dorp Hijken. Het zonnepark zal bestaan uit twee delen. Het noordelijke deel grenst aan het Oranjekanaal en de A28. Het zuidelijke deel grenst ook aan de A28, maar ligt ter hoogte van het hoogspanningstransformatorstation van Tennet. (zie kaart)

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energie projecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Hijken is naar voren gekomen als een kansrijke locatie. Solarcentury heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van de locatie van het zonnepark, om deze grond voor het zonnepark te mogen gebruiken. Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet.

Solarecentury wil samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief maken. Daarom wil Solarcentury omwonenden de mogelijkheid geven om obligaties te kopen met een aantrekkelijk rendement. Deze obligaties worden uitgegeven in samenwerking met de Energie Coöperatie Hooghalen. Solarcentury werkt dit plan nu verder uit met de energiecoöperatie.

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Michiel Van Beek
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)610988647