Zonnepark IJsseldijk A1

Waarom zonnepark IJsseldijk A1?

Zonnepark IJsseldijk A1 is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Wij willen een zonnepark realiseren in het buitengebied van Apeldoorn langs de A1. Het zonnepark is 4,23 hectare groot en bestaat uit circa 15.250 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 4MW en leveren jaarlijks stroom voor 1.070 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. In de Gemeente Apeldoorn willen ze de komende jaren werken aan een klimaatbestendige gemeente en vol inzetten op duurzame energie. Apeldoorn heeft gekozen voor het scenario ‘Versnelling Plus’. Versnelling Plus houdt in dat de gemeente de energietransitie gaan versnellen, waarbij ze substantieel sneller willen gaan dan de landelijke trend. Versnelling Plus koerst op een percentage energieneutraliteit van 28% in 2030 terwijl dit bij de landelijke trend op 16% uitkomt.

Zonne-energie heeft het grootste aandeel. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken. Maar naast zonne-energie op daken, zijn ook zonneparken nodig om de ambitie te realiseren. Zonneparken zijn stukken efficiënter. Het is goedkoper om op deze manier stroom op te wekken vanwege het schaalvoordeel.

Locatie

Waar komt zonnepark IJsseldijk A1?

Het zonnepark komt in het buitengebied te liggen aan de zuidkant van de A1, ter hoogte van afslag 21 Voorst Zutphen, nabij de stad Apeldoorn. Het zonnepark zal bestaan uit twee delen, allebei grenzende aan het spoor en enkele tientallen meters uit elkaar. (zie kaart)

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark IJsseldijk A1 is naar voren gekomen als kansrijke locatie door de ambitie van de gemeende Apeldoorn om in 2030 een percentage energieneutraliteit van 28% te bepalen. Solarcentury heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van de locatie van het zonnepark, om deze grond voor het zonnepark te mogen gebruiken. Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet.

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Peter van den Groenendaal
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)630103676