Zonnepark Oostrumsdijkje

Waarom Zonnepark Oostrumsdijkje?

Zonnepark Oostrumsdijkje is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Solarcentury is gespecialiseerd in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonnevelden. Het beoogde zonnepark aan het Oostrumsdijkje is circa 16 hectare groot, effectief wordt circa 15 hectare benut voor zonnepanelen. De installatie bestaat uit een zuidgeoriënteerde veldopstelling met circa 46.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 13,8 megawattpiek (MWp) en leveren jaarlijks stroom voor 3.800 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De provincie Utrecht heeft in haar Energieagenda provincie Utrecht (vastgesteld september 2016) aangegeven te streven naar energieneutraliteit in 2040. Om de geformuleerde doelstellingen inhoud te geven is het wenselijk dat ook grootschalige Zonnevelden worden ontwikkeld, zodat de provincie en gemeente daadwerkelijk energieneutraal kan zijn in 2040.

Naast zonneparken is het de ambitie van Solarcentury om zoveel mogelijk geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. Zo is Solarcentury bijvoorbeeld de organisatie die voor onder andere Ikea alle zonnepanelen bij particulieren thuis installeert.

Locatie

Waar komt Zonnepark Oostrumsdijkje?

Het zonnepark ligt tussen het Oostrumsdijkje en Beusichemseweg in 't Goy gelegen.

Waarom hier?

De locatie nabij het Oostrumsdijkje is een kansrijke locatie vanwege de ‘verborgen’ ligging tussen de fruitboomgaarden op circa 800 meter van de bebouwde omgeving. Zonnevelden zullen niet vanzelfsprekend passen in de (landschappelijke) wensen van buurtbewoners. Tegelijkertijd is een zonneveld en haar duurzame, lokaal opgewekte energie een zeer gewenst initiatief en levert een bijdrage in de gemeentelijke, provinciale en nationale klimaatambities en een ‘schonere’ omgeving. Het zonnepark wordt ingepast door de bestaande en historische ruimtelijke structuur te versterken en weer terug te brengen. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op de natuur geminimaliseerd en waar mogelijk zelfs versterkt door het toevoegen van beplanting onder en rondom het zonnepark.

FAQ

Wie zijn wij?

Sinds 1998 bouwt en exploiteert Solarcentury zonneparken in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Met meer dan 1.000MW gerealiseerd vermogen is Solarcentury veruit de marktleider. Vanuit onze vestiging in Helmond (Noord-Brabant) wordt Nederland bediend. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het gehele traject van acquisitie tot en met de exploitatie van zonneparken. De zonneparken worden door Solarcentury gebouwd en tijdens de exploitatieperiode blijven wij aanspreekpunt voor onze klanten. Naast zonneparken verkoopt Solarcentury ook thuis installaties, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Jeroen van Mensvoort
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)619263538