Zonnepark Schaapsdijk

Waarom Zonnepark Schaapsdijk?

Zonnepark Schaapsdijk is een initiatief van het zonne-energiebedrijf Solarcentury, de Ermelose energie-coöperatie Veluwe Energie en de Landeigenaar Van der Pol. Zij willen een zonnepark realiseren in het buitengebied van Ermelo, tussen de A28 en het buurtschap Horst. De oppervlakte van het totale perceel bedraagt circa 8,85 hectare. Het zonneveld zal netto circa 4 hectare groot zijn en bestaat uit circa 22.850 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 7,5MW en leveren jaarlijks stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De Provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en de gemeente Ermelo wil dit zelfs al in 2030 gerealiseerd hebben. Om deze doelstellingen te halen is er een energietransitie nodig van olie en gas naar duurzame energiebronnen waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt. Zonne-energie is een van die duurzame energiebronnen die op grote schaal kan worden opgewekt. Uit onderzoek blijkt dat naast zonnepanelen op alle daken ook zonne-parken en/of windparken nodig zullen zijn om deze doelstellingen te halen.

Zonnepark Schaapsdijk krijgt een omvang van circa 8,85 hectare, het zonnepark valt daarmee onder grootschalige opwekking van zonne-energie. Bovendien is goedkoper om op deze manier stroom op te wekken vanwege het schaalvoordeel.

Locatie

Waar komt Zonnepark Schaapsdijk?

Het zonnepark komt aan de Schaapsdijk te liggen. Deze bevindt zich in het buitengebied van Ermelo tussen de A28 en het buurtschap Horst.

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Schaapsdijk is naar voren gekomen als een kansrijke locatie in zowel de kansenkaart van de Provincie Gelderland als in de studie Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking van de gemeente Ermelo. Verder hebben we een gebied uitgekozen met weinig woonhuizen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Tevens ligt de locatie in de buurt van een mogelijke locatie waar in de toekomst waterstof kan worden opgewekt zodat de opgewekte stroom geleverd kan worden aan de electrolyser.

Doorsneden

Op deze foto's ziet u een doorsnede van hoe Zonnepark Schaapsdijk eruit komt te zien. De foto's zijn 1 op 100.

FAQ

Wie zijn wij?

Sinds 1998 bouwt en exploiteert Solarcentury zonneparken in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Met meer dan 1.000MW gerealiseerd vermogen is Solarcentury veruit de marktleider. Vanuit onze vestiging in Helmond (Noord-Brabant) wordt Nederland bediend. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het gehele traject van acquisitie tot en met de exploitatie van zonneparken. De zonneparken worden door Solarcentury gebouwd en tijdens de exploitatieperiode blijven wij aanspreekpunt voor onze klanten. Naast zonneparken verkoopt Solarcentury ook thuis installaties, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Michiel van Dijk / Pieter Biewenga
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)6 30103676