Zonnepark Twence III

Waarom zonnepark Twence III?

Zonnepark Twence III is een initiatief van Twence. Solarcentury treedt voor dit zonnepark op als ontwerper en bouwer. Het zonnepark is 20 hectare groot en bestaat uit circa 61.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 17,5MW en leveren jaarlijks stroom voor 4.500 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. Twence is een initiatief van 14 Twentse gemeenten. Met een gezamenlijke visie willen de gemeenten vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en de daarbij horende zonne-energie. Het zonnepark Twence III levert een grote bijdrage aan het opleveren van de zonne-energie.

Locatie

Waar komt zonnepark Twence III?

Het zonnepark ligt ten zuiden van Hengelo in de hoek tussen Boldershoekweg en de A35. (zie kaart)

Waarom hier?

Om de visie na te leven, is Twence op zoek gegaan naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten. Zonnepark Twence III wordt net buiten de hekken van het hoofdterrein van Twence geplaatst.
Het zonnepark zal op een industrieterrein komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet. 

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Barry Smits
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)613966985