Zonnepark Vlagtwedde

Waarom zonnepark Vlagtwedde?

Vlagtwedde zonnepark zal een vermogen van 110 Megawatt (MW) hebben en wordt daarmee de grootste van Nederland. Het zonnepark bestaat uit bijna 350,000 zonnepanelen op een oppervlak van ruim 100 hectare. In totaal zal het zonnepark jaarlijks 104,000 Megawattuur (MWh) kunnen produceren. Dit zal genoeg zijn om ruim 30.000 huishoudens te voorzien van stroom. Naar verwachting zal het park in de tweede helft van 2020 volledig operationeel zijn.

Energietransitie

De gemeente heeft de vergunning afgegeven; eveneens bezit het park een SDE-subsidiebeschikking. Het zonnepark levert een forse bijdrage aan de gemeentelijke ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn en om een groot deel van de eigen energiebehoefte lokaal op te wekken.

Voor het park zijn er afspraken gemaakt met het buurtschap en de lokale energie coöperatie over de vormgeving van het park en over hun rol en bijdrage in het project. In overleg met gemeente en bewoners in de omgeving is grenzend aan het zonnepark een blauwe bessenkwekerij gerealiseerd, welke nog eens 24 hectare behelst. De bessenkwekerij zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark en levert naast het zonnepark zelf extra werkgelegenheid op.

Het project is geïnitieerd door Powerfield en mede-ontwikkeld door Powerfield en Solarcentury, waarbij Solarcentury het park zal bouwen en onderhouden voor eigenaar en investeerder Impax.

Locatie

Waar komt zonnepark Vlagtwedde?

Percelen gelegen in het buurtschap Harpel in Vlagtwedde/Sellingen aan de Weenderveldweg, Weenderkanaal, en Jipsinghuizerveld.

Waarom hier?

De missie van Solarcentury is om zonne-energie de belangrijkste energiebron te maken. Solarcentury maakt het verschil in de strijd tegen klimaatverandering door de toegankelijkheid en productie van zonne-energie over de hele wereld te vergroten, zowel van huizen en commerciële daken tot geconcentreerde zonne-energie. Het project in Vlagtwedde geeft het potentieel van zonne-energie aan om klimaatproblemen aan te pakken. Wij zijn er daarom trots op om een project te mogen leiden dat aanzienlijk zal bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie. Eenmaal voltooid, zal dit zonnepark jaarlijks 104.000MWh aan stroom leveren en zal daarmee ruim 1,5 miljoen ton aan CO₂ besparen gedurende de levensduur.

In overleg met gemeente en bewoners in de omgeving is grenzend aan het zonnepark een blauwe bessenkwekerij gerealiseerd, welke nog eens 24 hectare behelst. De bessenkwekerij zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark en levert naast het zonnepark zelf extra werkgelegenheid op.

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Peter van den Groenendaal
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)630103676