Zonnepark Wilbertoord

Waarom zonnepark Wilbertoord?

De gemeente heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050. Dat betekent dat er een mix aan maatregelen getroffen zal worden waarin de gemeente, haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken. Omdat huizen van het gas af gaan en auto’s steeds meer elektrisch zullen gaan rijden moet er meer elektriciteit worden opgewekt dan nu het geval is.

Energietransitie

Zonneweide Wilbertoord zal 7,5 hectare beslaan en circa 9 MWh aan duurzame energie gaan produceren. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2600 huishoudens. Daarmee zal de zonneweide een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Mill – St. Hubert. Solarcentury werkt volgens de Gedragscode Zon op Land. Het uitgangspunt is om naast het opwekken van energie ook de natuurwaarden in het gebied te versterken en omwonenden de kans te bieden om mee te profiteren middels financiële participatie in de zonneweide.

Locatie

Waar komt zonnepark Wilbertoord?

Het plangebied voor deze zonneweide betreft het gebied hier op de foto aangeduid ten zuidwesten van Wilbertoord in de gemeente Mill – St. Hubert. Het plangebied ligt tussen de Provincialeweg N277 en Noordstraat 100.
Aan de Noordstraat liggen diverse agrarische bedrijven. Het landschap waar de zonneweide gerealiseerd wordt heeft een grootschalig karakter, met als belangrijkste functie landbouw. De agrarische grond is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van bieten, maïs en aardappelen. Het perceel ligt op minimaal 50 meter van bewoning.

Waarom hier?

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft in haar energievisie uiteengezet wat het zoekgebied zou moeten zijn voor de ontwikkeling van (groot)schalige zonneweides. De locatie bij Wilbertoord valt binnen dit zoekgebied en voldoet aan alle eisen die de gemeente gesteld heeft in haar energievisie.

 

 

FAQ

Wie zijn wij?

Solarcentury is een zonne-energie bedrijf uit Engeland dat zonneparken ontwikkelt over de hele wereld maar ook zonnepanelen voor thuisinstallaties verkoopt, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Peter van den Groenendaal
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)630103676