Zonnepark Winterswijk Masterveldweg

Waarom Zonnepark Winterswijk Masterveldweg?

Het project is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Solarcentury is gespecialiseerd in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonneparken. De beoogde locatie voor het zonnepark betreft agrarische percelen aan de Masterveldweg. De percelen liggen in een dun bevolkt gebied, aan de Duitse grens. Het zonnepark is circa 61 hectare groot en bestaat uit circa 200.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 73MW en leveren jaarlijks stroom voor circa 18.000 huishoudens.

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving voor 2030 duurzaam moet worden opgewekt. Naast maximaal besparen en maximaal zon op daken is minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig. Met het goedkoper worden van zonnepanelen en verruimde mogelijkheden in wet- en regelgeving zijn grote grondgebonden zonneparken (>2 ha) financieel haalbaar. De ruimte om deze te realiseren ligt hoofdzakelijk in het buitengebied. Veldopstellingen zien we als een functie die, mits op een goede manier ruimtelijk ingepast, ook in het buitengebied mogelijk is.

Locatie

Waar komt Zonnepark Winterswijk Masterveldweg?

Het zonnepark komt in het buitengebied ten noordoosten van Winterswijk nabij de Duitse grens. Het zonnepark bestaat uit 3 velden, naast elkaar gelegen .

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Winterswijk Masterveldweg is naar voren gekomen als kansrijke locatie door de ambitie van de gemeente Winterswijk om in 2030 energieneutraal te zijn. Solarcentury heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van de locatie van het zonnepark, om deze grond voor het zonnepark te mogen gebruiken. Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

FAQ

Wie zijn wij?

Sinds 1998 bouwt en exploiteert Solarcentury zonneparken in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Met meer dan 1.000MW gerealiseerd vermogen is Solarcentury veruit de marktleider. Vanuit onze vestiging in Helmond (Noord-Brabant) wordt Nederland bediend. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het gehele traject van acquisitie tot en met de exploitatie van zonneparken. De zonneparken worden door Solarcentury gebouwd en tijdens de exploitatieperiode blijven wij aanspreekpunt voor onze klanten. Naast zonneparken verkoopt Solarcentury ook thuis installaties, onder andere in samenwerking met IKEA. Solarcentury heeft de missie om een zinvol verschil te maken in het gevecht tegen klimaatverandering door het wijd verspreiden van zonne-energie. Solarcentury is ervan overtuigd dat zonne-energie van cruciaal belang is bij het bereiken van een koolstof neutrale wereld en doet dit zo kosteneffectief mogelijk.

Vragen?

Peter van den Groenendaal
Binnen Parallelweg 10
5701 PH Helmond
T +31 (0)492 792440
T +31 (0)6 30103676